Utbildning förarbevis/körkort Snöskoter

Vi utbildar och examinerar för Skoterklubbarna Åredalens SSK och Storliens Skoterklubb.

Utbildningarna pågår från Fredag eftermiddag kl 17-20 lördag 10,00-17,30 med en timmes lunch Söndag praktisk utbildning med egen eller hyrd skoter. Praktik sker i två grupper förmiddag eller eftermiddag om 3 timmar beroende på vilken grupp ni tilldelas.

 

Kurserna i Duved genomförs i Duveds Skola, med praktik på Renfjällets ledsystem.

 

Kurserna i Storlien genomförs på Storliens Fjällgård, med  praktik i Storliens ledsystem.

 

Kurskostnader: 3800 kr både i Storlien och Duved.

I Duved finns det möjlighet att vid behov hyra skoter till kraftigt reducerat pris 700 kr per elev, för den praktiska utbildningen.

Utbildare och Examinator

Sixten Persson har 15 årig erfarenhet som utbildare som leder fram till förarbevis/körkort snöskoter, samt kört och mekat snöskoter sedan mitten av 1960 talet, har dessutom en 40 årig erfarenhet som fjällräddare i västra Jämtlands fjällen.

 

Förutom de lagar och regler som gäller snöskoteråkning,  ingår även en teoretisk utbildning i Navigation karta/kompass samt hjälpmedell så som GPS, snö och Lavin, omhändertagande olycksfall i terräng. Skoterkörning på led, uppför, utför och skråkörning.

 

Vi behärskar Norska språket och därför är även Norrmän varmt välkomna.

 

Examinator är Roger Jonsson. Roger är född och uppväxt i den västra fjällvärlden, och väl förtrogen med skoter och fjällen sedan barnsben.

Anmälan Storlien

Anmälan till kurser i Storlien skickas med E-post. enligt nedan.

torsroe60@gmail.com

 

Norrmän behöver en Svensk postadress/postkasse, som är registrerad och placerad enligt PostNords direktiv. Svensk adress kan lånas av nabo eller kamrat.

Samt bifoga elektroniskt eller en kopia på ett giltigt pass för att få svenskt personnummer och förarbevis.

Anmälan till Duved

Fyll i kontaktformulär. Namn personnummer. Önskat kursdatum.

 

Norrmän behöver en Svensk postadress/postkasse samt bifoga en passkopia på ett giltigt pass för att få svenskt personnummer och förarbevis. 

.

Namn*
E-postadress*
Meddelande*

Kursdagar

Duveds skola:

 

8-10 mars.

Efter den 10 mars är inte några fler kurser inplanerade denna säsong.

Om det kommer mer än 10 intressanmälningar kan en kurs genomföras.

November December startar kurser för nästa säsong , dock är det väder och snöförhållande som styr om de första kurserna kan genomföras.

                         

 

 

Storliens Fjällgård:

För närvarande är inga fler kurser inplanerade i Storlien denna säsong.

Samma här. Om det kommer mer än 10 anmälningar kan en kurs en kurs genomföras.